חברת Yoffi.com היא חנות מקוונת המופעלת על ידי מא-יופי בע"מ,

ח.פ. 515191591 (להלן: החברה) מוכרת מוצרי מזון מתוצרת ישראל בחבילות מתנה מעוצבות באופן ייחודי.

אנחנו, yoffi (MA-YOFFI בע"מ) ממליצים לקרוא בעיון את תנאי השימוש שנכתבו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

טרמינולוגיה בסיסית

אתר yoffi (או: האתר) הוא משאב אינטרנט הכולל קובץ עם מידע ו/או מסד נתונים שהועלה על-ידי החברה ו/או היצרנים המשותפים ו/או המפרסמים שהוסמכו על ידי החברה. קובץ המידע הנ"ל ומסד הנתונים הם הקניין הרוחני של החברה, המאוחסנים באופן מקוון, במיקום אחסון (שם תחום): www.yoffi.com.

תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש באתר yoffi (לעיל ולהלן: התנאים) פותחו על ידי החברה במטרה להגדיר את תנאי השימוש באתר, וכן את הזכויות והחובות ההדדיות של המשתמשים ושל החברה. התנאים יחולו גם על יחסים הקשורים לזכויות ולאינטרסים של צדדים שלישיים שאינם משתמשים באתר, אם כי זכויותיהם ותחומי העניין שלהם עשויים להיות מושפעים מפעילות המשתמש באתר.

התנאים ישמשו הסכם משפטי מחייב בין המשתמשים לבין החברה, המעניק גישה למשתמשים לניצול האתר ותוכנו, וכן למטרות פרסום ושיווק. בנוסף לתנאים אלה, ההסכם בין המשתמש לבין החברה כולל את כל המסמכים המיועדים המווסתים את הגישה שניתנה לשימוש בהקשרים המופיעים באזורים הרלוונטיים של אתר האינטרנט.

משתמש המאשר שקרא את התנאים לפני ביצוע עסקה או קבלת חברות לפרסום באתר, מאשר הסכמה וקבלה של תנאים אלה בהתאם לחוקי מדינת ישראל. המשתמש רשאי להודיע באופן מפורש לחברה על הרצון להפסיק לקבל שירותי דיוור אישיים ופרסומות מאתר/החברה.

תנאים אלה כפופים לשינויים חד צדדיים ו/או תוספות על ידי החברה, ללא אזהרה מיוחדת מכל סוג שהוא. תנאים אלה ישמשו כמסמך פתוח לציבור הרחב, בעוד שהזכויות לביצוע שינויים בהם שמורות באופן בלעדי לחברה.

החברה גם ממליצה למשתמשים לקרוא תנאי שימוש אלה כדי ללמוד על שינויים ו/או תוספות.

המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינויים ו/או תוספות לתנאים אלה מעיד על קבלת המשתמשים והסכמה לשינויים ו/או התוספות הנ"ל.

סטטוס האתר

כל הזכויות על האתר כולו ושימוש בדומיין yoffi.com שמורות לחברה. החברה מעניקה גישה לכל המשתמשים המבקשים גישה בהתאם לתנאים אלה ולחוקים החלים במדינת ישראל בנוגע להגנה על זכויות קניין רוחני.

תנאים אלה קובעים את התנאים שבהם הזכות להשתמש במידע ובמוצרים אחרים המשמשים את החברה (לרבות, אך לא רק, יצירות ספרותיות ומוסיקליות, הקלטות אודיו-ויזואליות ושמע, גרפיקה ועיצוב, קטעי וידאו ותוכנה, בחלקים מסוימים של האתר) יהיו שייכים ל החברה באופן בלעדי.

החברה

המילה "חברה" המופיעה בתנאים אלה ובמסמכים המיועדים המופיעים באתר מתייחסת למא-יופי בע"מ, ישות משפטית שנקבעה בהתאם לחוקי מדינת ישראל ורשומה בכתובת: הגביש 10, נתניה, 42708, ישראל/

בקשות, הצעות ותביעות על ידי אנשים פרטיים וגופים משפטיים המופנים לחברה בנוגע לתנאים אלה, וכל השאלות הקשורות לתפקוד האתר, הפרת זכויות ואינטרסים של צדדים שלישיים במהלך השימוש באתר, תלונות ותביעות הקשורות לתוכן האיכותי של עסקה, ודרישות של גופים מורשים על פי חוק ישראלי, יוגשו למשרדי החברה בכתובת המופיעה בסעיף 4.1 לתנאים אלה.

כל הפונקציות והפיתוח של אתר האינטרנט של החברה יתבצעו בהתאם לחוקי מדינת ישראל וכן בהתאם לנהלים ולכללים המקובלים. זה כולל מסמכים ייעודיים שפותחו או יפותחו ואומצו על ידי החברה בעתיד, על מנת להסדיר את גישת המשתמש לחלקים השונים של האתר.

המשתמש מודע ומקבל ללא תנאי שההוראות המופיעות בתנאים אלה אינן מעניקות למשתמש את הזכות להשתמש בשם המסחרי, בסמלים המסחריים, בשמות הדומיין ובכל מזהי חברה אחרים. ניתן להעניק זכויות לשימוש בשם המסחרי, בסמלים המסחריים או מזהי חברה אחרים רק בהסכם בכתב בין הצדדים.

רישום האתר ומצב המשתמש

הרשמה לחנות המקוונת yoffi והרשמה לרשימות תפוצה חדשות, הצעות עסקיות ופרסומות עבור החברה ומוצרי YoffiTM יושלמו ללא תשלום ורצון חופשי, בכתובת yoffi.com.

משתמשי האתר עשויים להיות ישות פרטית או ישות משפטית המבצעת עסקאות באתר בהתאם לנהלים שהוגדרו על ידי תנאים אלה, והגיע לגיל שנקבע על פי החוק הישראלי המתאים לקבלת תנאים אלה, עם בעל סמכות מתאימה (לעיל להלן: המשתמש).

בעת ביצוע עסקה באתר, המשתמש יספק לחברה מידע מדויק ומעודכן כנדרש על מנת לעמוד בהתחייבויותיה כלפי המשתמש. המשתמש יישא באחריות מלאה לשלמות ודיוק המידע המוגש המהווה את הבסיס לעסקה משפטית תקפה, וכן למתן שירות איכותי למשתמש ולמתן המידע הדרוש לצריכה, שימוש ותפעול של מוצרי החברה.

בעת ביצוע עסקה, המשתמש מקבל תנאים אלה וכן את הזכויות והחובות הקשורים לשימוש ולפונקציה של אתר זה, וירכוש גישה לפי הצורך למידע המופיע באתר.

לאחר השלמת העסקה ואישור התשלום, החברה תיקח על עצמה את כל הזכויות והחובות כלפי המשתמש, כפי שהוגדר בתנאים אלה.

המידע האישי שנשלח על ידי המשתמש יטופל בהתאם לכללים ולתקנות המקובלים ולמדיניות החברה.

החברה תעבד את המידע האישי שנמסר על מנת להעניק למשתמש גישה למידע המופיע באתר.

החברה תאכוף את כל האמצעים הדרושים להגנה על המידע האישי שנשלח על ידי המשתמש מפני גישה בלתי מורשית על ידי גופים של צד שלישי.

החברה רשאית להשתמש בכל מידע שנמסר על ידי המשתמש, לרבות פרטים אישיים, על מנת לעמוד בדרישות החוק (לרבות לצורך אזהרה ו/או מניעת פעולות בלתי חוקיות ו/או הפרת חוק על ידי המשתמש). מידע זה שנמסר על ידי המשתמש יימסר רק בהתאם לחוק ובכפוף לבקשה מבית משפט, רשויות אכיפה ובנסיבות אחרות כנדרש בחוק.

הסכמה שניתנה על ידי המשתמש לתנאים החלים תשחרר את החברה מהצורך לקבל הסכמה נפרדת מהמשתמש על מנת לעבד ולשמור מידע אישי שהוגש.

רכישות מקוונות

החברה תציע את האפשרות לרכוש מוצרים שונים באמצעות תשלומים באמצעות בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים, כרטיסי אשראי בינלאומיים - ויזה, מאסטרקארד, אמריקן קארד, דיינרס קלאב ובאמצעות PayPal.

"עסקת אתר" מתייחסת לרכישה של כל מוצר המוצע למכירה באתר.

פריטים הקשורים לתדמית החברה, כולל גרפיקה וסמלים, אינם למכירה וכל שימוש בפריטים אלה, בין אם מסחריים או מורשים, ללא הסכמת החברה, ייחשבו כהפרה מהותית של תנאי השימוש באתר.

הזכות לרכוש מוצרים מהאתר ניתנת לכל האנשים המוסמכים מעל גיל 18 שבבעלותם כרטיס אשראי או חשבון PayPal מורשה, לאחר קריאת מפרט המוצר ולאחר הבטחה כי אין התוויות נגד השימוש בהם.

על מנת לבצע עסקה, המשתמש ישלח את הפרטים הבאים: מספר כרטיס אשראי, תאריך תפוגה של כרטיס אשראי, שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה, כולל יישוב, מספר טלפון וכתובת דוא"ל.

איננו מאחסנים פרטי כרטיס אשראי של לקוחותינו, ולא משתפים אותם עם צדדים שלישיים.

המוכר עשוי לדרוש מידע נוסף מהקונה לפי הצורך כדי להשלים את ההזמנה בהתאם לבקשת הקונה. אם הקונה אינו מספק את המידע הדרוש כדי להשלים את ההזמנה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה באופן חד צדדי.

הגשת מידע כוזב ביודעין היא עבירה פלילית. פעולה משפטית תנקט נגד משתמשים ששולחים ביודעין מידע כוזב, לרבות תביעות אזרחיות לכיסוי עלויות הנזקים שעלולים להיגרם לאתר.

כל המחירים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

המשתמשים יחויבו עבור מוצרים שנרכשו רק אם המוצרים נמצאים במלאי.

החברה תספק את המוצר שנרכש באתר באמצעות דואר או שירותי משלוח אחרים, כפי שביקש המשתמש ולאחר קבלת תשלום עבור המשלוח.

החברה לא תישא באחריות למוצר לאחר שהוגשה לדואר ו/או לנציגיו למשלוח.

החברה לא תישא בכל אחריות מכל סוג שהוא לפעילות בלתי חוקית של צדדים בעסקה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה באופן חלקי או מלא בשל נסיבות כוח עליון, לרבות (אך לא רק): עסקה באתר ו/או מסירתה במועד הקבוע מתעכבת ו/או נעצרת במלואה או בחלקה עקב צד שלישי ו/או כל כשל מערכת מחשוב ו/או טלפונים ו/או מערכת תקשורת אחרת המונעת השלמת תהליך הרכישה ו/או פעילות עוינת ו/או שביתות מלאות ו/או שביתות חלקיות ו/או עתודות צבאיות, מגויסים בקנה מידה גדול עקב אסון טבע ו/או מצב מלחמה בישראל ו/או אחר צד ייפגע במהלך תהליך הרכישה ו/או אספקת מוצרים, ו/או אם יוחלו שינויים בחוקי המס ו/או דמי המכס על מוצרים אלה בין מועד פרסומם למכירה לבין התאריך שבו הם היו אמורים להיות מסופקים בהתאם לתנאי הרכישה, וכו'

במקרה של ביטול עסקה, הקונה לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

במקרה של ביטול הנ"ל על ידי הנהלת האתר, הממשל יחזיר את הכסף שקיבל בתמורה לרכישה.

תנאי קניין רוחני

למעט מקרים שהוגדרו על פי תנאים אלה ועל פי החוק החלים בישראל ובהסכם הרישוי, אסור להעתיק (לשכפל), לעבד, להפיץ, להפליל, להוריד, להעביר, למכור או להשתמש בכל תוכן בדרכים אחרות, בין אם במלואם או בחלקם, ללא הסכמה מראש של בעל הזכויות, למעט במקרים בהם בעל הזכויות העניק במפורש את הסכמתו לכל הצדדים להשתמש בתוכן בחופשיות.

המשתמש מקבל את הזכות הלא בלעדית להשתמש בתוכן כדי לקרוא אותו, להעתיק אותו וכו', לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד, אלא אם כן השימוש בתוכן באופן זה יגרום או עלול לפגוע באינטרס המוגן על ידי החוק של בעל הזכויות.

המשתמשים ישתמשו בתוכן שאליו הוענק להם גישה לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד, ובכפוף לשמירה על כל זכויות היוצרים וההודעות האחרות על יוצר התוכן, כולל שמירה על שם היוצר והתוכן ללא שינוי.

הזכויות והיקף השימוש שהוענקו למשתמש במוצר רלוונטי לאחר שהמשתמש שילם עבור המוצר וקיבל אותו מהחנות המקוונת של יופי, נקבעים על פי הסכם הרישוי המוגש יחד עם המוצר שנרכש.

כל שימוש באתר ובתכניו, למעט השימוש המותר בהתאם לתנאים אלה או במקרה של הסכמה מפורשת לשימוש כמתואר, ללא אישור מראש ובכתב מבעל הזכויות, ייאסר.

אלא אם כן מוגדרים אחרת לפי תנאים אלה, תנאים אלה לא יעבירו זכויות בלעדיות לתוכן.

אחריות במקרה של הפרת זכויות בלעדיות

המשתמש יישא באחריות אישית מלאה בגין הפרת זכויות בלעדיות במקרה של הפרות של תנאים אלה ו/או שימוש בלתי חוקי בתוכן האתר או במוצרי יופי.

החברה רשאית, אך אינה מחויבת, לבדוק את האתר על מנת לזהות תוכן אסור, ועשויה להסיר או להעביר (ללא אזהרה מוקדמת) כל תוכן או משתמשים לפי שיקול דעתה מכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לרבות מגבלות על העברת תוכן או הסרה אשר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, מפר תנאים אלה או את החוק הישראלי ו/או עלול להפר זכויות, לגרום נזק או לסכן את ביטחונם של משתמשים אחרים או גופים של צד שלישי.

אתרים ותוכן של צד שלישי

האתר מכיל (או עשוי להכיל) קישורים לאתרי אינטרנט אחרים (אתרי אינטרנט של צד שלישי), וכן מאמרים, תצלומים, איורים, גרפיקה, מוסיקה, צליל, וידאו, מידע, יישומים, תוכנה ותכנים אחרים השייכים לישויות צד שלישי או שנשלחו בשמם, המהווה את קניין רוחני של היוצר של התוכן עם כל ההשלכות של בעלות זו.

תוכן המוצג באתר מטעם צד שלישי לא נבדק על ידי החברה על אמינות, שלמות וכוונה. החברה לא תישא באחריות לכל אחד מהמידע המופיע באתרי אינטרנט השייכים לישויות צד שלישי שאליהן יוכל המשתמש לגשת דרך האתר או לתוכן שבבעלות הצד השלישי, לרבות כל הדעות או התביעות שהוגשו על ידי אתר האינטרנט של צד שלישי או על ידי התוכן שלו.

במקרה שהמשתמש יחליט לעזוב את האתר ולעבור לאתרי צד שלישי או להשתמש בתוכנה של צד שלישי או להתקין תוכנה של צד שלישי, המשתמש יישא באחריות מלאה להחלטה זו ומאותו רגע ואילך, תנאים אלה אינם חלים עוד על המשתמש.

פונקציית האתר ואחריות השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את עיצוב האתר, התוכן והתכונות בכל עת, ולשנות או להוסיף לתעודות שהיא מכילה, התוכנה ואובייקטים אחרים המופיעים או נשמרים באתר, ויישומי שרת, בכל עת, עם או בלי הודעה מוקדמת.

החברה תבטיח כי האתר יישאר פונקציונלי ותפעולי ומחויב לתקן באופן תפעולי כל מקרה של תקלות טכניות או השבתה. החברה לא תישא באחריות לתקלות ולפעולות זמניות, או לאובדן מידע כתוצאה מכך.

החברה רשאית להשתמש במידע סטטיסטי הקשור לפונקציות אתר, וכן במידע שהוגש על ידי משתמשים, על מנת להציג פרסומות ממוקדות למקטעים שונים של משתמשי האתר.

החברה רשאית להפנות מידע למשתמש בנוגע להתפתחויות באתר ובתכניו, וכדי לפרסם פעילות באתר עצמו.

מגבלות אחריות של ניהול האתר

למען הסר ספק, משתמשים ינקטו אמצעי זהירות בעת העתקת תוכן מהאתר, בעת ביצוע קישורים באתר, וכאשר משתמשים בכל סוג של קבצים, כולל תוכנה. החברה ממליצה בחום להשתמש בתוכנה מורשית בלבד, כולל תוכנות אנטי וירוס, דפדפנים וכו'.

בעת השימוש באתר האינטרנט, המשתמש מסכים בזאת ומצהיר לקחת אחריות אישית על כל המידע שהועתק מהאתר או באמצעות האתר, וכי המשתמש מודע להשלכות הפוטנציאליות של שימוש בחומר זה, לרבות נזק שיכול לגרום למחשב המשתמש או לצד שלישי גופים, לרבות אובדן נתונים או כל סוג אחר של נזק, והחברה לא תישא באחריות לשימוש מסוג זה.

החברה או כל מי שפועל מטעמה לא יישא באחריות כלפי המשתמש או לגופים של צד שלישי בגין כל נזק עקיף, אקראי ולא מכוון, כולל אובדן רווחים, אובדן נתונים או נזק למוניטין עסקי, הנגרם על ידי שימוש באתר, התוכן או חומרים אחרים שניגשים דרך האתר, גם אם החברה הזהירה או ציינה סיכון אפשרי של נזק כמתואר.

הוראות כלליות

תנאים אלה ישמשו הסכם בין המשתמש לבין החברה בנוגע לשימוש באתר ובתכונותיו ויחליפו את כל ההסכמים הקודמים בין המשתמש לבין החברה.

תנאים אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל ויפורשו על פי חוקים אלה. כל סוגיות שאינן מוסדרות על פי תנאים אלה ייקבעו בהתאם לחוק הישראלי.

במקרה של קונפליקטים או חילוקי דעות מכל סוג שהוא בנוגע ליישום תנאים אלה, המשתמש והחברה יעשו כל מאמץ כדי לפתור אותם באמצעות משא ומתן עם הצדדים האחרים. אם הסכסוך לא ייפתר באמצעות משא ומתן, הצדדים רשאים לבקש התערבות משפטית כפי שהוסכם ובהתאם לסעיף 10.7.

תנאים אלה ייכנסו לתוקף ביחס למשתמש מהרגע שבו המשתמש מבקר באתר על מנת לקבל מידע מסוים המופיע באתר ומהזמן שבו מתבצעת רכישה, ויחול לזמן בלתי מוגבל.

מונחים אלה נכתבו באנגלית ותורגמו לעברית, וניתן להציג בפני המשתמש בשפה שלישית. במקרה של אי התאמה בין הגרסה בשפה הרוסית לבין הגרסה של מונחים אלה בשפה אחרת, הגרסה האנגלית של התנאים תהיה ההחלטה.

אם, מכל סיבה שהיא, אחת או יותר מההוראות המופיעות בתנאים אלה יוכרזו כבלתי חוקית או שאינה ניתנת לאכיפה, הדבר לא ישפיע על תוקפן או על האכיפה של ההוראות הנותרות.

במקרה שיתעוררו בעיות שלא ניתן לפתור במשא ומתן או בהתערבות משפטית, הישות הקובעת והבלעדית המורשית להגיש תביעה נגד החברה תהיה בית משפט השלום או בית המשפט המחוזי בתל אביב.

מדיניות פרטיות

המידע האישי שנשלח על ידי המשתמש יטופל בהתאם לכללים ולתקנות המקובלים ולמדיניות החברה.

החברה תעבד את המידע האישי שנמסר על מנת להעניק למשתמש גישה למידע המופיע באתר.

החברה תאכוף את כל האמצעים הדרושים להגנה על המידע האישי שנשלח על ידי המשתמש מפני גישה בלתי מורשית על ידי גופים של צד שלישי.

החברה רשאית להשתמש בכל מידע שנמסר על ידי המשתמש, לרבות פרטים אישיים, על מנת לעמוד בדרישות החוק (לרבות לצורך אזהרה ו/או מניעת פעולות בלתי חוקיות ו/או הפרת חוק על ידי המשתמש). מידע זה שנמסר על ידי המשתמש יימסר רק בהתאם לחוק ובכפוף לבקשה מבית משפט, רשויות אכיפה ובנסיבות אחרות כנדרש בחוק.

הסכמה שניתנה על ידי המשתמש לתנאים החלים תשחרר את החברה מהצורך לקבל הסכמה נפרדת מהמשתמש על מנת לעבד ולשמור מידע אישי שהוגש.

על מנת לבצע עסקה, המשתמש ישלח את הפרטים הבאים: מספר כרטיס אשראי, תאריך תפוגה של כרטיס אשראי, שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה, כולל יישוב, מספר טלפון וכתובת דוא"ל.

איננו מאחסנים פרטי כרטיס אשראי של לקוחותינו, ולא משתפים אותם עם צדדים שלישיים.

 

%Hשעות
%Mדקות
%Sשניות
%-dימים
%Hשעות
%Mדקות
%Sשניות
%-wשבועות
%-dימים
%Hשעות
%Mדקות
%Sשניות
%Hשעות
%Mדקות
%Sשניות
%-dימים
%Hשעות
%Mדקות
%Sשניות
%-wשבועות
%-dימים
%Hשעות
%Mדקות
%Sשניות
סגור

עגלת הקניות שלך

עגלת הקנות שלך ריקה כרגע